Tadeusz Żeleński Boy Obiad literacki Proust i jego świat, WSPOMNIEŃ CZAR

znów o Prouście

„Książki - powiada Balzak - których przedmiot jest całkiem fikcyjny, które się nie wiążą w bliższy lub dalszy sposób z żadną realnością, to są przeważnie książki martwe od urodzenia; podczas gdy te, które się wspierają na faktach zaobserwowanych, wziętych z rzeczywistego życia, dostępują zaszczytu długowieczności”. Tadeusz Żeleński Boy „ Obiad literacki, Proust i jego świat”,… Czytaj dalej znów o Prouście