A.S. Byatt The Virgin in The Garden, OUTSIDERZY

wśród zielska

Did you know, sweet ladies, that iambic pentameter embodies, as it were, the number of heartbeats between a breath taken in and the same breath sighed out? Shaespeare’s verse is human time. (czy wiedziałyście, miłe panie, że pentametr jambiczny, tak  naprawdę odzwierciedla liczbę uderzeń serca pomiędzy wdechem a wydechem? Szekspirowski wers to rytm ludzkiego życia… Czytaj dalej wśród zielska